24 Eylül 2014 Çarşamba

Astronomi Sözlüğü (K Harfi)


Sözlüğün diğer tüm harfleri için buraya tıklayın.

Kaçış Hızı: Herhangi bir nesnenin bir gezegenin ya da başka bir gökcisminin kütleçekim kuvvetinden kurtulabilmek için ihtiyacı olan yukarı doğru hızdır. Dünyadan kaçış hızı 11,2 km/saniyedir.

Kaçkınlık: (bkz. Paralaks)

Kadir: Gökcisimlerinin (özellikle yıldızların) parlaklık ölçüsüdür.

Kainat: (bkz.Evren)

Kalem Bulutsusu: Vela takımyıldızındaki çizgi şeklinde görüntüsü olan 1835 yılında keşfedilmiş bulutsu.

Kara Delik: Çekim alanı her türlü maddenin ve ışınımın kendisinden kaçamayacağı kadar güçlü olan kütlesi büyük bir kozmik gök cismidir. Kara deliklerin hacmi sıfır, yoğunlukları ise sonsuz olarak kabul edilir.

Karanlık Enerji: Evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirinden uzaklaştırdığı varsayılan enerji türü.

Karanlık Madde: Evrenin kütlesinin % 90'ını, hacminin % 25'ini oluşturduğu varsayılan, gözlem yoluyla tespit edilemeyip uyguladığı kütleçekimsel kuvvetler yoluyla varlığı hakkında çıkarımlarda bulunulabilen maddedir.


Karman Çizgisi: Dış uzayın başlangıcı olarak kabul edilen, deniz seviyesinden yaklaşık 100 km. yüksekte olduğu varsayılan, adını Theodore van Karman'dan alan sınırdır.

Kepler Uzay Teleskobu: Gezegen avcısı olarak da bilinen teleskop NASA tarafından güneşten başka yıldızların gezegenlerini incelemek üzere gönderilmiştir. Halen görevine devam etmekte olan teleskop dünya benzeri gezegenleri keşfetmeye başlamıştır.

Kepler Yasaları: 1.Yasa: Bütün gezegenler odaklarından birinde Güneş'in bulunduğu elips biçimli yörüngeler  üzerinde hareket eder.
2.Yasa: Bir gezegeni Güneş'e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
3.Yasa: Gezegenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş'e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.

Kırmızı Dev: Milyarlarca yıl süren termonükleer reaksiyonlar neticesi enerjisini bitirmeye başlayan yıldızda büyük bir genişleme görülür. Büyümeyle birlikte yüzey sıcaklığı da düşen yıldızın bu aşamasına kırmızı dev denir.

Koma (Yıldızsaçı): Kuyruklu yıldızda çekirdekten (nüveden) buharlaşan su, karbondioksit ve diğer nötr gazların yoğun bir bulutudur. Çekirdeği çevreleyen ışık topu şeklinde görülür.

Koronal Delik: Güneşin koronasında meydana gelen düşük sıcaklık bölgelerine denir. Genellikle kutup bölgelerinde ve yüksek enlemlerde oluşur.

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması: Bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 1965 yılında keşfedilen ışıma evrenin en uzağından bir başka deyişle en eski geçmişten gelen ışımadır. Büyük Patlama Teorisi'nin en büyük kanıtlarından biri sayılır.

Kozmoloji: Bir bütün olarak evreni konu alan bilim dalı.

Kozmonot: (bkz. Uzay İnsanı)

Kutup Işıkları: Güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların yol açtığı değişik renklerde oluşan ışımalar. Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ve Güney Işıkları (Aurora Australis) olarak kuzey ve güney kutbunda iki şekli görülür.

Kuyruklu Yıldız: Buz ve kozmik toz karışımından oluşan güneşe yaklaştıkça buzlarının erimesi ve arkasında bazen milyonlarca kilometrelik bir kuyruk bırakan gök cisimleridir.

Kuzey Işıkları: Aurora Borealis olarak da bilinir. Güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların yol açtığı değişik renklerde Kuzey Kutbu'nda oluşan ışımalara denir.

Kuzey Işıkları
Kütleçekim: Evrendeki dört etkileşimden biridir. Bir cismin ağırlığı ona etki eden kütleçekim kuvvetidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder