21 Aralık 2012 Cuma

Ayda yerçekimi var mıdır?


Her gök cisminin olduğu gibi ayın da bir kütleçekim kuvveti vardır. Kütleçekim kuvvetleri gök cisimlerinin kütlesine ve yoğunluğuna göre değişir.

Ayın kütlesine ve yoğunluğuna bağlı olarak dünyanın yaklaşık 6'da biri kadar bir yerçekimi (kütleçekimi) mevcuttur. Zaten ayın kütleçekim kuvvetinin dünyaya da etkileri mevcuttur. Ayın kütleçekim kuvvetiyle dünyada gelgitler oluşur.


Ay dünyanın etrafında dönerken dünyanın aya yakın olan kısmındaki sular ayın çekim kuvvetiyle yükselir, diğer yüzündeki sular alçalır. Bu sürekli olarak devam eder.

4 yorum: