27 Mart 2013 Çarşamba

Uzay teknolojilerinde çalışmak için şartlar


Ulaştırma Bakanlığı'nca, havacılık ve uzay teknolojileri alanında mesleğe alınacaklar için şartlar belirlendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın "Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzman yardımcılığına atanabilmek için; Bakanlık tarafından sınav ilanında belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinde tespit edilen taban puan esas alınarak çağrılacaklar arasında yapılan giriş sınavında başarılı olmak gerekecek.


Uzman yardımcılığı giriş sınavları, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise atama izni alınmış kadro kontenjanının 4 katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav uygulanarak yapılacak.

Giriş sınavına katılabilmek için, Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel şartları taşımak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Sınavlara, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, iletişim fakülteleri ile fen veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik ve matematik, denizcilik veya deniz bilimleri fakültelerinin güverte, denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği ile mühendislik fakültelerinin makine, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, haberleşme, bilgisayar, endüstri, inşaat, jeoloji, çevre, uçak, uzay, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.

Giriş sınavı başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından, sadece sözlü sınav yapılması durumunda ise bu sınavın puanından oluşurken, giriş sınavı başarı puanı en az 70 olarak belirlendi. Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılacak.

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere atama yapılabilecek. Bugün itibarıyla uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklı tutulacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder