10 Mart 2014 Pazartesi

Giordano Bruno


(1548 - 17 Şubat 1600) İtalyan filozof, rahip ve gökbilimci olan Giordan Bruno, o zamana kadar kabul edilegelen Aristo'nun kapalı evren görüşünü terk edip dünyadan başka birçok gezegenin varlığını kabul eden, Kopernik'in görüşlerini benimseyerek zamanın din alimleri tarafından ciddi baskılar görmüş, görüşlerinde ısrar etmesi üzerine yakılarak idam edilmiştir.

Gençliğinde bir Hristiyan tarikatına giren Bruno, Kopernik'in görüşleri ile tanışınca tarikattan ayrıldı ve Hristiyanlık görüşünden sıyrıldı. Kilise tarafından sapkınlıkla suçlandı ve sürekli gezerek görüşlerini yaymaya çalıştı. Sonsuz evren görüşünü benimsedi ve yaydı. Meşakkatli hayatı Engizisyon Mahkemesi tarafından önce uzun bir hücre cezası ve işkencelerle görüşlerini değiştirmesi baskısıyla devam etti. Uzun süren bu eziyetlere rağmen görüşlerinde ısrar edince 1600 yılında hakkında idam kararı verildi.

Ölüm kararını Bruno'ya bildiren yargıç, ondan tarihe geçen şu cevabı almıştır: "Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz".

Kilisenin bu kararı, 1600 yılının Şubat ayında, Roma'da Campo de' Fiori meydanında Bruno'nun diri diri yakılması ile yerine getirildi.8 yorum: